Disclaimer

Spaaronline.nl kan niet instaan voor de juistheid van de op de website https://spaaronline.nl voorkomende gegevens. Spaaronline.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van de op deze website gepubliceerde gegevens. Aan de informatie op https://spaaronline.nl kunnen ook geen rechten worden ontleend.

Een product aanvragen

Via de reviews op deze website kunnen financiële producten worden aangevraagd. Het ontvangen en afhandelen van een aanvraag wordt verzorgd door de diverse banken en andere financiële instellingen zelf. Spaaronline.nl heeft hier geen invloed op en de volledige verantwoordelijkheid ligt dan ook bij de desbetreffende financiële instelling.

Een klacht indienen

Hebt u een klacht over deze website of ziet u iets wat volgens u niet klopt, meld dit dan via ons contactformulier. Als u een klacht hebt over uw spaarrekening, dan moet u zich wenden tot de desbetreffende bancaire instelling, niet tot ons. Wij hebben geen klantrelatie met u en ook geen inzicht in uw gegevens, ook niet als u via onze website een spaarrekening hebt geopend.

Na de klacht

Hebt u de klacht ingediend bij uw financieel dienstverlener en komt u er met hem niet uit, neem dan contact op met het klachteninstituut waarbij de bancaire instelling is aangesloten. Meestal is dit het Kifid.

Financiële disclaimer

Spaaronline is geen financieel adviseur en levert u dan ook geen financieel advies. Daarvoor neemt u contact op met een gecertificeerd financieel planner of andere specialist.

Spaaronline is in zijn oordeel niet volledig onafhankelijk. Van sommige financiële instellingen ontvangen wij een provisie. Deze instellingen zijn op deze website te herkennen aan een groene Verder-knop in de productoverzichten. In onze reviews stellen we ons echter neutraal op. De teksten worden geschreven door een onafhankelijke redactie.

De provisie wordt bijna altijd bepaald op basis van een vergoeding per nieuwe klant die wij naar een bank leiden. Spaaronline.nl probeert met zo veel mogelijk banken/aanbieders afspraken te maken en de verschillen in vergoeding klein te houden om de onafhankelijkheid te waarborgen.

Spaaronline staat niet in voor de juistheid van de op deze website verstrekte consumenteninformatie. Lees altijd eerst de voorwaarden door voordat u een financieel product koopt. Lees ook altijd de financiële bijsluiter. Financiële producten dienen met zorg te worden gebruikt.

Dirk Folkerts
directeur Spaaronline.nl
e-mail: dirk.folkerts@netcapital.eu