Spaarrente in halfjaar tijd met gemiddeld 0,87% gestegen

Ton Hermans

08/06/2023

De rente op een gewone spaarrekening is in een halfjaar tijd met gemiddeld 0,87 procent gestegen, op een spaarsaldo van 10.000 euro. De rente steeg harder bij de kleine dan bij de grote banken. Dat blijkt uit een eigen onderzoek van Spaaronline.nl naar de rente van zeventien verschillende spaarrekeningen waarvan het saldo vrij opneembaar is. 

We hebben de rente van 1 juni 2023 vergeleken met die van 1 december 2023, om te zien bij welke banken de rente is gestegen en hoeveel precies. Dit laat interessante verschillen zien tussen individuele banken maar ook soorten aanbieders van spaarrekeningen.

Grote banken lopen ver achter op kleine banken

Wat als eerste opvalt, is dat de spaarrente bij kleine banken veel harder is gestegen en hoger ligt dan bij de grote banken. Maar ook verzekeraarsbanken doen het veel beter.

De variabele spaarrente ligt bij de grote banken ING, ABN Amro en Rabobank doorgaans even hoog of verschilt minimaal. Maar gezegd moet worden dat Rabobank het afgelopen halfjaar met elke renteverhoging vooropliep – of deze op zijn minst als eerste aankondigde. De andere twee grote banken reageerden daar meteen op door bij hetzelfde percentage aan te sluiten.  

De rentepercentages bij de grote banken kunnen wel anders liggen voor wie over wat meer spaargeld beschikt. ING hanteert bijvoorbeeld een lagere rente voor wie meer dan 10.000 euro op de spaarrekening heeft staan, terwijl Rabobank en ABN Amro dat niet doen. Bij ING en ABN Amro krijg je geen rente meer boven een miljoen, bij Rabobank pas boven vijf miljoen. 

Bij de kleinere en de digitale banken zijn de onderlinge verschillen veel groter en steeg de rente niet alleen met grotere sprongen maar ook eerder, waardoor je over een langere tijd van de hogere rente kunt profiteren. 

In onderstaande tabellen zijn de verschillen tussen soorten banken goed te zien. 

 

Spaarsaldo van €10.000 

Bank 

Variabele spaarrente op 1 december 2022 (%) 

Variabele spaarrente op 1 juni 2023 (%) 

Stijging (%-punt) 

Grote banken 

 

 

 

ABN Amro 

0,25 

1,0 

0,75 

ING 

0,25 

1,0 

0,75 

Rabobank 

0,25 

1,0 

0,75 

SNS 

0,25 

0,75 

0,50 

Gemiddeld 

0,25 

0,94 

0,69 

 

 

 

 

Kleinere banken / digitale banken 

 

 

 

ASN Bank 

0,2 

0,7 

0,5 

Brand New Day

0,51,100,6

Triodos 

0,2 

1,0 

0,8 

Knab 

0,0 

1,0 

1,0 

Bunq 

0,27 

2,01 

1,74 

Openbank 

0,75 

1,5 

0,75 

NIBC Direct 

0,5 

1,25 

0,75 

Leaseplan Bank 

0,5 

1,50 

1,0 

Gemiddeld 

0,37

1,26

0,89 

 

 

 

 

Verzekeraarsbanken

 

 

 

Centraal Beheer 

0,4 

1,25 

0,85 

Nationale-Nederlanden 

0,35 

1,10 

0,75 

Gemiddeld 

0,38

1,18

0,8

 

 

 

 

Spaarbanken (buitenlands) 

 

 

 

Bigbank 

1,1 

2,2 

1,1 

Lloyds Bank 

0,75 

1,8 

1,05 

Renault Bank 

1,0 

2,17 

1,17 

Gemiddeld 

0,95 

2,05 

1,1 

 

 

 

 

Totaal gemiddeld 

0,44 

1,31 

0,87 

(Van niet alle banken hebben we gegevens. Dit is een selectie van banken op Spaaronline.nl

 

Spaarsaldo €50.000 - €100.000 

 

Bank 

Variabele spaarrente op 1 december 2022 (%) 

Variabele spaarrente op 1 juni 2023 (%) 

Stijging (%-punt) 

 

Grote banken 

 

 

 

 

ABN Amro 

0,25 

1,0 

0,75 

 

ING 

0,15 

0,9 

0,75 

 

Rabobank 

0,25 

1,0 

0,75 

 

SNS 

0,75 

0,75 

 

Gemiddeld 

0,16 

0,91 

0,75 

 

 

 

 

 

 

Kleinere banken / digitale banken 

 

 

 

 

ASN Bank 

0,7 

0,7 

 

Brand New Day

0,51,10,6
 

Triodos 

0,1 

1,0 

0,9 

 

Knab 

0,0 

1,0 

1,0 

 

Bunq 

0,0 

2,01 

2,01 

 

Openbank 

0,75 

1,5 

0,75 

 

NIBC Direct 

0,5 

1,25 

0,75 

 

Leaseplan Bank 

0,5 

1,5 

1,0 

 

Gemiddeld 

0,29

1,26 

0,97

 

 

 

 

 

 

Verzekeraarsbanken

 

 

 

 

Centraal Beheer 

0,4 

1,25 

0,85 

 

Nationale-Nederlanden 

0,35 

1,1 

0,75 

 

Gemiddeld 

0,38

1,18

0,8 

 

 

 

 

 

 

Spaarbanken (buitenlands) 

 

 

 

 

Bigbank 

1,1 

2,2 

1,1 

 

Lloyds Bank 

0,75 

1,8 

1,05 

 

Renault Bank 

1,0 

2,17 

1,17 

 

Gemiddeld 

0,95 

2,06 

1,11 

 

 

 

 

 

 

Totaal gemiddeld 

0,39 

1,31 

0,92 

 

 

Spaarsaldo €100.000 - €200.000 

Bank 

Variabele spaarrente op 1 december 2022 (%) 

Variabele spaarrente op 1 juni 2023 (%) 

Stijging (%-punt) 

Grote banken 

 

 

 

ABN Amro 

0,25 

1,0 

0,75 

ING 

0,15 

0,0 

-0,15 

Rabobank 

0,25 

1,0 

0,75 

SNS 

0,25 

0,25 

Gemiddeld 

0,16 

0,55 

0,4 

 

 

 

 

Kleinere banken / digitale banken 

 

 

 

ASN Bank 

0,2 

0,2 

Brand New Day

0,51,10,6

Triodos 

0,1 

0,9 

0,8 

Knab 

0,0 

0,5 

0,5 

Bunq 

0,0 

0,0 

Openbank 

0,75 

1,5 

0,75 

NIBC Direct 

0,5 

1,25 

0,75 

Leaseplan Bank 

0,5 

1,5 

Gemiddeld 

0,29 

0,87

0,58

 

 

 

 

Verzekeraarsbanken

 

 

 

Centraal Beheer 

0,4 

1,25 

0,85 

Nationale-Nederlanden 

0,35 

1,1 

0,75 

Gemiddeld 

0,38

1,18 

0,8 

 

 

 

 

Spaarbanken 

 

 

 

Bigbank 

1,1 

2,2 

1,1 

Lloyds Bank 

0,75 

1,8 

1,05 

Renault Bank 

1,0 

2,17 

1,17 

Gemiddeld 

0,95 

2,05 

1,1 

 

 

 

 

Totaal gemiddeld 

0,39 

1,04 

0,65 

 

Conclusies

Voor wie 10.000 euro op de spaarrekening heeft staan: 

Spaarders met 10.000 euro op de spaarrekening ontvangen op dit moment gemiddeld 0,94 procent rente bij een grote bank, 1,26 procent bij een kleinere bank, 1,18 procent bij een verzekeraar en 2,05 procent bij een buitenlandse spaarbank. 

De rente is bij de kleine banken veel harder gestegen dan bij de grote banken: + 0,89 procent versus + 0,69 procent. De rente steeg het hardst bij de buitenlandse spaarbanken. Spaarders kregen er hier in een halfjaar gemiddeld 1,1 procent bij. 

De grote verzekeraars scoorden met een rentestijging van gemiddeld 0,8 procent iets beter dan de grote banken. Maar de verzekeraars vertrokken ook vanuit een hogere positie, waardoor de stijging minder hard lijkt. Spaar je bij een verzekeraar, dan krijg je op dit moment (juni 2023) gemiddeld 0,24 procent meer dan bij een grote bank, wat een duidelijk verschil is. Sparen bij een verzekeraar brengt momenteel dus veel meer op dan bij ING, Rabobank, ABN Amro of SNS. 

Bij de drie grote banken krijg je intussen 0,75 procent meer dan een halfjaar geleden. SNS valt uit de toon: bij de vierde bank van Nederland nam de rente met maar een half procent toe. 

Bij de kleinere banken is Bunq de positieve uitschieter. De rente nam hier met liefst 1,74 procent toe, veel meer dan bij de gedeelde nummer 2. Knab en Leaseplan Bank laten beide een rentestijging van 1 procent optekenen. 

Onder de verzekeraars steeg de rente het hardst bij Centraal Beheer: 0,85 procent. 

Van de drie onderzochte buitenlandse spaarbanken was Renault Bank de grootste stijger met een toename van 1,17 procent. 

(Opmerking: we schrijven bij rentestijgingen steeds procent, maar strikt genomen is het procentpunt. Op deze manier lijkt het ons begrijpelijker.

 

Voor wie tussen 50.000 en 100.000 euro op de spaarrekening heeft staan: 

Spaarders met meer dan 50.000 euro maar minder dan een ton op de spaarrekening ontvangen op dit moment gemiddeld 0,91 procent rente bij een grote bank, 1,26 procent bij een kleinere bank, 1,18 procent bij een verzekeraar en 2,06 procent bij een buitenlandse spaarbank. 

De rente is in een halfjaar het hardst gestegen bij de buitenlandse spaarbanken (1,11 procent), gevolgd door de kleinere banken (0,97 procent). Bij alle grote banken, inclusief SNS, is de rente evenveel gestegen (0,75 procent). De verzekeraars blijven de grotere banken net voor met 0,8 procent, maar ze komen van een hogere rente aan het begin van de meting. 

Uitschieters qua rentestijging zijn Bunq (+2,01), Renault Bank (+1,17) en Bigbank (+1,1) 

 

Voor wie tussen 100.000 en 200.000 euro op de spaarrekening heeft staan: 

Spaarders met meer dan één maar minder dan twee ton op de spaarrekening ontvangen op dit moment gemiddeld 0,55 procent rente bij een grote bank, 0,87 procent bij een kleinere bank, 1,18 procent bij een verzekeraar en 2,05 procent bij een buitenlandse spaarbank. 

De rente liep het hardst op bij de buitenlandse spaarbanken (+1,1 procent) en het minst bij de vier grootste Nederlandse banken (+0,4 procent). Het verschil met de kleine banken is hier ook beduidend minder. Voor wie meer dan een ton heeft, tikte er bij de kleine banken 0,58 procent meer rente aan. 

 

Kanttekeningen bij deze vergelijking: 

1. Dit dataonderzoek is gebaseerd op een selectie van bekende, vergelijkbare spaarrekeningen. We streven geen volledigheid na, de resultaten komen voort uit een steekproef en geven een indicatie. 

2. In deze vergelijking is voor elke bank alleen de eenvoudigste spaarrekening met variabele rente bekeken. Er staan daarom bijvoorbeeld geen kwartaalspaarrekeningen met bonusrente in het overzicht, geen depositospaarrekeningen met vaste rente, geen jongeren- of kinderspaarrekeningen en geen beleggingsrekeningen. De overgrote meerderheid van de spaarders (ongeveer 85 procent) kiest namelijk voor een simpele, vrij opneembare spaarrekening. We hebben geen onderscheid gemaakt tussen spaarrekeningen met of zonder verplichte betaalrekening. 

3. Het is mogelijk dat bij sommige van de bovenstaande banken net voor of na het meetmoment de rente werd aangepast. Dat kan voor deze banken een vertekend beeld geven. Zo verhoogde Bunq zijn spaarrente op 2 december 2022 van 0,27 naar 1,05 procent, een dag na ons meetmoment. We hebben echter consequent vastgehouden aan de geprikte datums van 1 december en 1 juni. 

(Redactie Spaaronline, 8 juni 2023; Bron: Spaaronline.nl, Foto: Shutterstock


Bekijk hier ons overzicht van vrij opneembare spaarrekeningen met de actuele rente.