Veel mensen sparen niet – wie zijn dat?

Ton Hermans

15/07/2020

Van alle huishoudens in Nederland heeft liefst 17 procent geen spaarrekening, beweert het Nibud. Ongeveer een op de zes adressen dus, gezinnen én alleenstaanden. En bij diegenen die er wel eentje hebben, staat er niet altijd wat op. Vijf procent van de houders heeft een lege spaarrekening. Wie zijn deze mensen die niet sparen?
 
Sparen kan natuurlijk alleen als je geld over hebt. Voor een heleboel mensen is dat geen vanzelfsprekendheid of zelfs buiten bereik. Bijna een derde van de Nederlanders verwacht de komende moeite te hebben met rondkomen, zo blijkt uit een Nibudpeiling in juni.
 
Mensen die niet sparen zijn vaker huurders dan eigenwoningbezitters en ook vaker uitkeringsgerechtigden dan werkenden. En hoe lager het inkomen van het huishouden, hoe meer het voorkomt dat er geen spaarrekening is. Dit bleek uit een groot onderzoek van Nibud in 2018 en 2019.
 
Helemaal geen spaarrekening heeft, volgens het Nibud:
- 26 procent van de huurders
- 30 procent van de mensen met een uitkering
- 25 procent van de mensen met een laag inkomen.
 
Dit versus:
- 8 procent van de huiseigenaren
- 13 procent van de werkenden
- 12 procent van de mensen met een middeninkomen
- 8 procent van de mensen met een hoog inkomen.
 
Verder komt het niet hebben van een spaarrekening relatief vaak voor bij mensen die vroeger niet van hun ouders geleerd hebben hoe ze met geld moeten omgaan, en bij mensen met een beperkte financiële kennis.
 
Tot slot neemt het bezit van een spaarrekening ook af met de leeftijd, zegt het Nibud. Tot aan de leeftijd van 65 jaar, daarboven neemt het weer toe.
 
(door Ton Hermans, 14 juli 2020; Bron: Nibud)