Slechts een kwart van de Nederlanders is financieel gezond

Ton Hermans

09/12/2021

Ietsje meer dan een kwart van de Nederlandse huishoudens is financieel gezond. Dat wil zeggen dat zij comfortabel alle rekeningen kunnen betalen en tegelijkertijd in staat zijn om te bouwen aan financiële zekerheid. Dit blijkt uit een nieuw gezamenlijk onderzoek van vier grote instanties.

Deloitte, ING, het Nibud en de Universiteit van Leiden deden onderzoek onder vijfduizend Nederlanders. De organisaties keken niet alleen naar cijfers zoals inkomen en schulden, maar probeerden ook financiële kennis en de houding ten aanzien van sparen en lenen in kaart te brengen.

Indeling in vier groepen

Volgens de onderzoekers zijn Nederlandse huishoudens grofweg in te delen in vier bijna even grote groepen: financieel gezond (27%), financieel toereikend (24%), financieel kwetsbaar (25%) en financieel ongezond (24%).

Wie is financieel gezond?

Het gaat hier niet om een bepaald bedrag op de spaarrekening of een bovenmodaal inkomen.

Iemand is financieel gezond "als men in staat is – en het gevoel van controle heeft – om op een comfortabele manier aan alle huidige en lopende financiële verplichtingen te voldoen en de financiële zekerheid op te bouwen om levensdoelen na te streven", zo zeggen de onderzoekers.

Dat is dus voor 27 procent van de huishoudens het geval. Maar dat betekent nog niet dat zij alles voor elkaar hebben.

Geen buffer die groot genoeg is

Zo maakt bijna een op de drie van deze financieel gezonde groep geen financiële plannen. En een kwart van hen heeft nog een schuld in de vorm van een persoonlijke lening.

Een op de tien heeft zelfs geen financiële buffer om minimaal een halfjaar van rond te komen als het belangrijkste inkomen plots weg zou vallen. En 40 procent investeert een structureel overschot aan inkomen niet.

Lange termijn wordt vaak genegeerd

Volgens de onderzoekers houdt financiële gezondheid ook in dat je niet te impulsief geld uitgeeft en rekening houdt met zowel de korte als lange termijn. Dat laatste blijkt voor bijna iedereen moeilijk.

Ruim een op de drie Nederlanders laat zich bij voorkeur leiden door de korte termijn. Als ze een grote aankoop willen doen, lenen zij liever dan dat ze ervoor sparen.

Wie op de korte termijn focust, loopt echter het risico op betalingsachterstanden en bemoeilijkt het financieel rondkomen.

Hierdoor biedt ook de kwalificatie 'financieel gezond' nog geen garantie voor de toekomst, zo lezen we in het onderzoeksrapport.

Verschillen tussen man en vrouw

Verder merken de onderzoekers een groot verschil tussen mannen en vrouwen op.

Mannen lijken financieel gezonder dan vrouwen. Ze hebben niet alleen een hoger inkomen en een grotere spaarbuffer, ze hebben ook meer kennis van financiële zaken en kunnen hun toekomstige inkomen beter voorspellen. Vrouwen voelen zich over het algemeen onzekerder over geld.

En wie is dan financieel ongezond?

Uit het onderzoek blijkt dus ook dat de helft van de Nederlanders financieel kwetsbaar of zelfs ongezond is.

Financiële ongezondheid ontstaat vaak na levensveranderende gebeurtenissen. Bijvoorbeeld door ontslag, een echtscheiding of de geboorte van een kind.

Financiële ongezondheid komt het meest voor in de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Dat komt mede door de aanwezigheid van veel jongeren en ook veel zzp'ers in de grote stad. Zij lopen een hoger risico om in een financieel kwetsbare situatie te komen.

 

(door Ton Hermans, Spaaronline, 9 december 2021; Bron: Deloitte, Foto: Shutterstock)

 

Lees ook:

Helft van de huishoudens heeft te lage spaarbuffer

Gemiddelde Nederlander schrijft flink bedrag bij op spaarrekening

Van alle impulsaankopen kun je ook een huis betalen

Hoeveel van je nettoloon moet je sparen?

Hoeveel spaargeld hebben jouw leeftijdgenoten?