Hoeveel spaargeld hebben jouw leeftijdgenoten?

Ton Hermans

21/10/2021

Als je benieuwd bent naar wat anderen op hun spaarrekening hebben staan, kun je het beste alleen bij je leeftijdgenoten gluren. Studenten hebben bijvoorbeeld veel minder spaargeld dan senioren. Het is niet zinvol om mensen in verschillende leeftijdsfases met elkaar te vergelijken.

Hieronder in de tabel zie je het doorsnee spaarbedrag per leeftijdsgroep, volgens nieuwe gegevens van het CBS, berekend per 1 januari 2020.

Maar er is nog een uitsplitsing. De statistiekdienst zegt dat er niet alleen grote verschillen bestaan tussen mensen van verschillende leeftijden, maar ook tussen mensen met en zonder eigen woning.

Ook als je de eventuele overwaarde van de woning niet meetelt, zijn de meeste huiseigenaren financieel veel rijker dan huurders – ze hebben liefst veertien keer zoveel geld. Dat wordt duidelijk in onderstaande tabel.
 

Doorsnee spaarvermogens per leeftijd
Leeftijdsgroephuurders (euro)woningeigenaren* (euro)
   
tot 25 jaar-4007.000
25 tot 35 jaar30012.300  
35 tot 45 jaar1.10023.600  
45 tot 55 jaar1.70038.700
55 tot 65 jaar2.60050.000
65 tot 75 jaar7.70051.900
75-plus15.500  52.400

* exclusief woning en hypotheek
 

Het gaat hierboven niet om gemiddeldes maar om middelste bedragen (de mediaan). Dat wil zeggen dat de helft van het aantal mensen in de groep minder heeft dan dat bedrag, en de andere helft meer. En het gaat om huishoudens. Daarbij is de leeftijd van de hoofdkostwinner bepalend.

Waarom geen gemiddelde?

Een gemiddelde wordt sterk beïnvloed wordt door extremen. In dit geval de banksaldo's van zeer rijken en een relatief klein aantal superrijken. Deze zorgen voor een vertekend beeld.

Aan het doorsneebedrag kun je beter zien of jij meer of minder spaargeld hebt dan andere mensen van jouw leeftijd.

Gooi je alle leeftijdsgroepen toch op één hoop, dan hebben huurders 2.300 euro, woningbezitters 33.800 euro en alle huishoudens samen een doorsneespaarsaldo van 16.000 euro.

(door Ton Hermans, Spaaronline, 21 oktober 2021; Foto: Shutterstock Images)

 

Lees ook:

En ook in 2021 sparen we lustig verder

Helft van de huishoudens heeft te lage spaarbuffer

Slechts een kwart van de Nederlanders is financieel gezond

Waarom Nederlanders massaal sparen, ondanks nul rente

Vooral mensen met een hoger inkomen zien de spaarberg groeien

Hoeveel van je nettoloon moet je sparen?