AFM: "Beleggen levert meestal meer op dan sparen"

Ton Hermans

01/04/2022

Waar financieel toezichthouders meestal waarschuwen voor de risico's van beleggen, maakt de AFM nu een opmerkelijke ommezwaai. "Beleggen in plaats van sparen kan honderden euro's per jaar opleveren", stelt de waakhond in een persbericht.

Uit een nieuw onderzoek van de AFM zelf blijkt dat zes op de tien Nederlanders die nu níet beleggen genoeg geld achter de hand hebben om dat wel te doen.

De meesten beschikken zelfs over een flink bedrag, zo ontdekte de toezichthouder. Van de ruim 5 miljoen huishoudens die niet beleggen, hebben er ruim 3 miljoen liefst 20.000 euro.

Die 20.000 euro is het belegbare bedrag dat ontstaat ná de aftrek van een veilige buffer om financiële tegenslagen mee op te kunnen vangen.

De AFM volgt hiermee een van de belangrijkste tips die je in artikelen over geldzaken tegenkomt: beleg alleen met geld dat je over hebt en kunt missen.

Een kwart van de Nederlanders belegt

Op dit moment belegt bijna een kwart van alle Nederlanders. Dat zijn er meer dan ooit, maar het percentage ligt lager dan in andere landen. Dat komt doordat veel Nederlanders al vermogen opbouwen met hun pensioenregeling.

Door ons uitgebreide pensioensysteem is er vaak geen noodzaak om ook zelf voor je oude dag te zorgen. Maar dat zal in de toekomst veranderen, nu er een nieuw pensioenstelsel met minder garanties komt.

Passief indexfonds is alternatief voor sparen

Dat weet ook de AFM. Daarom attendeert de toezichthouder spaarders erop dat ze met beleggen wellicht meer rendement gaan maken. Dat kan bijvoorbeeld door het geld te stoppen in een passief indexfonds.

De AFM rekent voor dat 20.000 euro beleggen in driekwart van alle denkbare scenario's – met zowel positieve als negatieve gevolgen – meer oplevert dan wanneer dat geld op de spaarrekening blijft staan. In die gunstige scenario's kan de meeropbrengst variëren van 200 tot 2.400 euro per jaar, afhankelijk van de inleg.

In een kwart van de simulaties blijkt het toch beter om te sparen. Beleggen gaat immers altijd gepaard met risico's en die pakken soms verkeerd uit.

'Saai' beleggen is vaak het beste

Het rendement dat je maakt met beleggen is afhankelijk van meerdere factoren. Dat zijn zeker niet alleen de marktontwikkelingen. Ook je eigen handelsgedrag heeft veel invloed.

Veelgemaakte fouten van individuele beleggers zijn dat de portefeuille onvoldoende gespreid is, dat er te veel kosten worden gemaakt en dat er wordt gestreefd naar resultaat op korte in plaats van lange termijn.

"Dat betekent: niet te veel handelen en niet te veel risico nemen", aldus de AFM. Uit eerder onderzoek bleek dat een op de drie particuliere beleggers zich daar schuldig aan maakt.

Wil je ook beleggen, kijk dan ook eens op de website geldnerds.nl. Daar vind je een selectie van producten voor zelf beleggen op de beurs en voor automatisch laten beleggen in indexfondsen.


(door Ton Hermans, Spaaronline, 29 maart 2022; Bron: AFM, Foto: Shutterstock)

Lees ook:

Waarom Nederlanders massaal sparen, ondanks nul rente

Van alle impulsaankopen kun je ook een huis betalen

Hoeveel van je nettoloon moet je sparen?

Hoeveel spaargeld hebben jouw leeftijdgenoten?

Wat je zelf kunt doen tegen inflatie